Yeni Demokrat Gençlik (YDG), Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB), Genç Sosyalistler Birliği (GSB), Gençlik Devirecek, İzmir Demokratik Öğrenci Topluluğu (İ-DÖT), ODAK, Özgür Üniversitesi Hareketi ve Devrimci Gençlik Birliği (DGB), “Bu çelik aldığı suyu unutmayacak! İbrahim Kaypakkaya, Haki Karer ve dörtler kavgamızda yaşıyor” şiarıyla İbrahim Kaypakkaya, Haki Karer ve Dörtleri andı.

Sloganlarla Alsancak sokaklarında yürüyüş yapan gençlik örgütleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, “Emperyalist – kapitalist sitemin refah ve barış yalanlarının savaşlar ve yıkımlarla halkların yaşadığı sömürü ve baskıyı her geçen gün daha fazla derinleştirdiği bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Dışarda emperyalist tekeller arasındaki rekabet Ukrayna’da ve Filistin’de savaşa dönüşürken içerde ekonomik kriz halkı daha fazla yoksulluğa sürüklüyor. Direnen işçilere, kadınlara, köylülere, LGBTİ+’lara, Kürt ulusuna yönelik saldırılarda ortaklaşan hakim sınıflar, ezilenlerin öfkesini türlü yöntemlerle manipüle ediyor. Bu baskı ve sömürü koşulları derinleştirilmeye çalışırken devrimciler, ezilen ve sömürülen milyonlar kurtuluş yolunu inşa etmeye, direnmeye devam ediyor” denildi.

‘Kaypakkaya’nın devrimci yönteminin mirasçısıyız’

Devletin her türlü baskı ve zoruna rağmen 8 Mart’ta, Newroz’da, 1 Mayıs’ta meydanları dolduran halkın kararlılığıyla Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın, Haki Karer’in ve Dörtlerin ölümsüzleştiği 18 Mayıs’ı karşıladıklarını vurgulayan gençlik örgütleri, “Devletin adının anılmasına, fotoğrafının taşınmasına tahammül edemediği, İbrahim Kaypakkaya’yı, anıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki, bizden önce bu halkın kurtuluş yolunu inşa etmek için yola çıkan devrimciler, bugünümüze ışık tutacak bir pratiğin ve çizginin sahibiydiler. Onlar, mevcut baskı ve zor politikalarına karşı nasıl mücadele edilebileceğine dair yönümüzü gösteren kutup yıldızdırlar. 15-16 Haziran işçi direnişinden, toprak işgallerine nerede bir isyan ve direniş varsa yüzünü oraya dönen Kaypakkaya’nın devrimci yönteminin mirasçısıyız” dedi.

‘Devrimci geleneğin ardıllarıyız’

Sitemin gençliği örgütsüzlüğe mahkum etmeye çalıştığının altını çizen gençlik örgütleri, “Bugün emeğimizi hatta bir bütün geleceğimizi ve yaşamımızı yok pahasına sisteme sunmamızı isteyen sömürgeci asalaklar bizi örgütsüzlüğe mahkum etmeye çalışıyor. Egemen sınıflar, her türlü şiddet ve baskı aracıyla halk gençliğine saldırarak bireyselliğin küçük dünyasına hapsetmeye çalışıyor. Oysa bizler halka giydirilmeye çalışılan suskunluk gömleğini parçalayan devrimci geleneğin ardıllarıyız. Görünen o ki zalim zulmünden vaz geçmiyor, İbrahim Kaypakkaya’nın, Haki Karer’in ve Dörtlerin açtığı direniş bayrağını, zalime teslim olmama anlayışını yükseltmek zorundayız. Bugün zulmün olduğu her yerde enternasyonal devrimci Haki Karer mücadelesi ve şovenizme karşı duruşuyla yaşamaya ve yol göstermeye devam ediyor. Uzun yıllardır parça parça işgal edilen Filistin’de zulme uğrayan, katledilen fillistin halkının acısını paylaşıyor her türden emperyalizme, işgal ve ilhaka karşı devrim bayrağına sarılıyoruz. Kawa’dan devraldıkları direniş ateşleriyle 4 yurtsever; Ferhat Kurtay’ın, Eşref Anyık’ın, Mahmut Aydın’ın, Necmi Öner’in zindanlarda yaktığı direniş ateşi zalime karşı yükselttiğimiz her mücadele alanında hayat buluyor” diye eklerdi.

‘Bu çelik aldığı suyu unutmayacak’

Açıklama şu ifadelerle sonladırıldı:

“73 de İbrahim kaypakkaya nasılki devletin devrimcileri hapishanelerde teslim alma iradesini kırmaya yönelik işkencelerine suskunluğuyla cevap vererek ser verip sır vermeme geleneğinin meşalesi olmuşsa, 4 ler 1982 de “Teslimiyet ihanete direniş zafere götürür” ruhunun yaşandığı bir süreçte, kürt halkının neferleri olarak devletin inkar ve imha politikalarına, teslim alma hedefine karşı irade ve mücadelenin ateşi oldular. Bugün devletin devrimcileri hapishanelerde teslim alma, iradesini kırma politikası devam ediyor. Devrimci irade karşısında acizleşen devlet hapishanelerde davrimcileri katletmeye devam ediyor. Gençlik olarak bulunduğumuz her alanda onların yaşam ve pratiklerinden öğrenmeye, devrimci mirası taşımaya devam edeceğiz! 18 Mayıs Şehitleri, sömürüsüz bir toplum, özgür bir ulus yaratma mücadelesinde buzu kırdılar, milyonları kurtuluşa götürecek yolu açtılar. Gençlik olarak bu yolda azim ve kararlılıkla yürüme ve bize dayatılan bu sömürgeci düzeni alaşağı etme iddiamızı onların ölüm yıldönümlerinde bir kez daha yineliyoruz. Bugünkü mücadelemiz kendi yaşamlarını devrimci mücadeleye feda eden yoldaşlarımızın yarattığı değerler üzerinden yükseliyor. Bu çelik aldığı suyu unutmayacak.”

Açıklamanın ardında “İbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür!”, “Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür!”, “18 Mayıs’ı Unutma Unutturma!”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma!” sloganları atıldı.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz