Basın Yayın İlkeleri

 • Direnişteyiz.Org yazılı haber, podcast, video haber üreten sosyalist-devrimci bir medya ağıdır.
 • Bilgi edinme, haber alma, ifade ve eleştiri özgürlüğü hakkı vazgeçilmezdir. Bu doğrultuda sansür / oto sansürle mücadele ve çok seslilik gazetecinin sorumluluğudur.
 • Direnişteyiz.org’un ürettiği içerik tıpkı üretiliş sürecindeki gibi kolektifindir. Yer alan haberler, röportajlar, görsel içerikler direnişlere güç katması için hazırlanmaktadır. Bunun için tüm içerik direnişçilerin ortak kullanımına açıktır.
 • Haberlerde gerçeklerin nesnel bir biçimde aktarılmasına özen gösterilir, eksik bilgi verilerek yanlış algı yaratılması kabul edilemez. Habere konu tarafların görüşlerinin alınmasına özen gösterilir.
 • Haber ve yazılarda yer verilecek belge, fotoğraf, ses, görüntü ve benzeri materyaller hak sahipleri kaynak gösterilerek kullanılır.
 • Kadınlara karşı ayrımcılığa neden olacak, ruhsal ve bedensel açıdan kadını ötekileştirecek veya rencide edecek haberlere yer verilmez. Haberde kadına yönelik şiddeti meşrulaştıracak ve özendirecek gerekçeler üretilmemeli, şiddetin detayları aktarılmamalı, kadınların uğradığı taciz, tecavüze ilişkin haberlerde kadının kimliği korunmalı, fotoğraflarına ve görsel unsurlara yer verilmemelidir.
 • Evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, işçi/emekçileri önceleyen bir eksende toplumu kapsayan, taraflı ve örgütlü biçimde doğruyu ve gerçeği aktarmayı taahhüt ederiz.
 • Haber yapmak son derece taraflı bir eylemdir. Haberlerde tarafsızlık ilkesi aldatmacasını kabul etmiyor, direnişin medya kanalları üzerinden yaygınlaşması için her yol ve yöntemle içerik üretiriz.
 • Burjuva medyanın karanlığını delmeye çalışan kendimiz dışındaki tüm medya kanallarıyla dayanışmayı büyütmeyi, direnişin parçası olarak ele alırız. Bu medya kanalları ile kurulan ilişkide “Rekabet Böler, Eylem Birleştirir” sloganını kabul ederiz.
 • İfade ve vicdan özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz.
 • Barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi evrensel değerler ihlal edilemez.
 • İçeriklerdeki halk, dil, din, mezhep vb. üzerinden yapılan her türlü ayrıştırmanın, ötekileştirmenin; cinsiyet, kadın ve LGBTİ+ düşmanı her türlü söylemin karşısındayız.
 • Kişi ve kuruluşlara yönelik hakaret ve iftira niteliğinde içerikler, sıfatlar, yakıştırmalar kullanılamaz. Özel yaşam, kamu açısından ihtiyaç duyulan bir bilgi içermediği sürece haber konusu edilmez.
 • Çocuklarla ilgili suça ilişkin haberlerde 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanamaz.
 • Şiddeti yeniden üretecek ve toplumsal kaygı yaratacak, şiddeti özendirecek biçim ve üslupla haber yayınlanmaz.
 • İntihar olayları kamuyu ilgilendirecek bir özellik taşımadığı sürece haberleştirilmez.
 • Sağlık alanındaki haberlerde, toplumun ve bireylerin sağlığını tehlikeye düşürecek, yanlış yönlendirecek türden haberler kullanılmaz. Sağlık haberlerinde bilimsel olmayan yöntem ve ilaçlara yer verilmez.
 • Habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan, hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edilemez.
 • Yanlış veya eksik bilgi vermekten kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için cevap ve tekzip haklarının kullanılmasına özen gösterilir.