Gebze Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla Gebze Kent Meydanı’nda buluşan DİSK, KESK, Türk-İş ve Hak-İş’e bağlı sendikalar, torba yasanın geri çekilmesini talep etti.
Birleşik Metal-İş ve Petrol-İş’in yürüyüşleriyle başlayan eylem basın açıklamasının ardından sona erdi. Eylemde “Patronların kölesi olmayacağız!”, “Birleşen işçiler yenilmezler!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Direne direne, direnişle ZAFERE!”, “Yaşasın işçilerin birliği!”, “Yasalar sizin, meydanlar BİZİM!”, “Genel GREV Genel DİRENİŞ” “Hükümet yasanı al başına çal!” sloganları atılarak, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Dört konfederasyondan sendikaların katıldığı eyleme halkın da yoğun desteği oldu.
Eyleme, Petrol-İş, Tek Gıda-İş, TÜMTİS, Birleşik Metal-İş, Öz Çelik-İş, Hizmet-İş, DGD-Sen ,Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Tüm Emekliler-Sen olmakla beraber HDP, EMEP, TKP, SOL Parti, CHP, DİP siyasi partiler katıldı. DKÖ olarak, Birleşik İşçi Kurultayı, Ekmek ve Onur Derneği katıldılar.
Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü Eyüp Akdemir, yaptığı açıklamada, “Bu saldırıların bitmeyeceğinden, tekrar gündeme getireceklerinden hiç şüphemiz yok. Bu yasa teklifi surda bir delik açmak üzerine bir çalışmadır. Sistem, taleplerinden hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Biz de bu birlikteliğimizi muhafaza ederek bir direnç oluşturmak durumundayız. 25 yaş altı çalışanların daha esnek çalışması ve sosyal güvenlik haklarının ortadan kaldırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Bu yasa teklifiyle insanlar emeklilik hakkından mahrum bırakılacak. Örgütlenme hakkımız da elimizden alınacak. Düşük ücretli kölelik düzeni içerisinde bir çalışma düzeni oluşturulmaya çalışılacak. Bunları dikkate alarak üç konfederasyonun birlikte hareketi, işçilerin mücadelesi, hükümetin geri adım atmasının sebebidir. Gebze’de ciddi bir birliktelik var ama bu kavga bitmiş değil, tekrar karşımıza getirecekler. Mücadelemiz burada noktalanmayacak” dedi.