İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO), Sağlık Bakanlığına filyasyon ekiplerinde görevli diş hekimlerinin yaşadığı sorunları ve bu sorunlara dönük çözüm önerilerini iletti

İDO, binlerce diş hekiminin çalıştığı filyasyon ekiplerinin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ilettiğini yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.
Binlerce diş hekiminin filyasyon çalışmalarında görevlendirildiğini belirten İDO, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart ayından itibaren kamuya bağlı ağız diş sağlığı merkez ve hastanelerinden binlerce diş hekimi filyasyon çalışmalarında görevlendirilmiş olup ekiplerin sahada yaşamış oldukları sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler ile filyasyon ekiplerinin talepleri İstanbul Diş hekimleri Odası tarafından İl Sağlık Müdürlüğü,  Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na bildirilmiştir.
Filyasyon ekiplerinde görevli diş hekimlerinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilmek üzere hazırladıkları sıkıntı ve taleplerini içeren dilekçeleri ile İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan öneriler bugün yapılan bir açıklamayla İstanbul Diş hekimleri Odası Başkan Vekili Ali Gürlek, Genel Sekreteri Zozan Gölbaş ve Sayman Özgür Tutucu’nun da katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
Yapılan açıklamada, mesleki yetkinlik ve sorumlulukları dışında; numune alımı, Covid-19 vakalarına ilaç başlanıp dağıtılmasından, iş göremezlik raporu yazılmasına kadar birçok görevi yapan diş hekimlerinin iş yükünün arttığı belirtilerek asli görev ve sorumluluğu çok çeşitli olan filyasyon ekiplerinin süreç içinde gerçek görev alanlarına dönmesinin sağlanması, Bakanlığın filyasyonda birikmiş iş yükünü birinci basamak sağlık çalışanları arasında adaletli bir şekilde dağıtarak yeniden organize etmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.”