Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Rektörlüğe yazdıkları açık mektupta Bimeks işçilerinin haklarını gasbeden Vedat Akgiray hakkında etik kurullar tarafından soruşturma açılmasını istedi
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Rektörlüğe yazdıkları açık mektupta maaş ve tazminatları ödenmeyen 1500 Bimeks işçisinin haklarının gasbedilmesinden sorumlu olan Vedat Akgiray hakkında etik kurullar tarafından soruşturma açılmasını istedi.
“Okulun beklediği akademik dış ilişkiler etik ilkelerine uymayan Vedat Akgiray’ın Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde akademisyen olmasından duyduğumuz rahatsızlığı açık mektubumuzda belirtmek durumundayız” ifadeleriyle başlayan mektupta, Akgiray’ın hâlâ okulda çalıştığı, hatta lisansüstü program yöneticilikleri gibi önemli görevler verilen İşletme Bölümü öğretim üyesi olduğu hatırlatıldı.
Mektupta “Kendisi 2018’de Yönetim Kurulu dağıtılan, hisse değerleriyle oynanarak borsa vurgunu gerçekleşen elektronik mağazası Bimeks’in kurucu üyelerindendir. Bu süreçle beraber 1500 Bimeks işçisinin maaş ve tazminatları ödenmemiştir. Yürütülen hukuki süreçler işçilerin lehine sonuçlanmasına rağmen maaş ve tazminatları gasp edilmeye devam edilmektedir. Serbest Piyasa Kurulu Başkanı’yken ise şaibeli hisse hareketlenmeleri gerçekleşmesinin ardından görevden alınmıştır. Kısacası Vedat Akgiray, maaş ve tazminatları ödenmeyen 1500 Bimeks işçisinin ve daha binlerce kişinin hakkının gasp edilmesinden sorumludur” denildi.
Açık mektuplarında Vedat Akgiray’ın okullarının akademisyenlik yapması ve Bimeks işçilerinin okul önünde seslerini duyurmak için eylemler yapma zorunluluğunda bırakılmasının kendilerinin kabul edemeyeceği bir durum olduğunu vurgulayan öğrenciler, “Vedat Akgiray’a ilgili etik kurullar tarafından soruşturma açılmasını talep ediyoruz” dedi.
Açık mektupta imzası bulunanlar şöyle: Boğaziçi Dayanışması, BUSOS, BÜ(S)K, BÜÇEV, BUED, MFT Boğaziçi, SFT, BÜFK, BÜO, BÜKAK, BÜMA, BÜYAK, BUFOK, BÜLGBTİ+, BUÇEK, KÖY-KOOP, SBK, BÜSUİK, BÜEC, BÜTMK, BÜYELKEN, BÜYAP, Öğrenci Sendikası Boğaziçi, Boğaziçi Kadın+ Dayanışması.