Türkiye’de yurttaşlar ekonomik dar boğaz yaşadıklarını her fırsatta dile getirirken TÜİK’e göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü.
Türkiye’de yurttaşlar ekonomik dar boğaz ve kriz ile boğuşurken Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri bunun tam tersini söylüyor.
Hemen hemen yapılan tüm anketlerde yurttaşların birinci problem olarak gördüğü ekonomik krizin bu verilere yansımaması TÜİK’e şüphe ile bakılmasına neden oluyor.
TÜİK yine yurttaşın gerçekliğinden farklı bir veri daha açıkladı.
Buna göre finans ve sigorta faaliyetleri üçüncü çeyrekte yüzde 41,1, sanayi üretimi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4 arttı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ise 2020 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.
Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.
Tüketim harcamaları arttı
Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 arttı. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları yüzde 9,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,5 arttı.
Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,8 artarken ihracatı yüzde 22,4 azaldı.
İşgücü ödemeleri, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 32,1 arttı.
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 32,9 iken bu oran 2020 yılında yüzde 29,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 50,5’ten yüzde 55,3’e arttı.