DERİTEKS Tuzla Şube Kongresi öncesi Şube Başkanı Binali Tay ve Şube Sekreteri Haydar Canpolat mücadele geleneğinin devam etmesini istediklerini vurguladı.

Mecliste görüşmeye açılan, tartışmalı maddelerin çıkarıldığı torba yasayı değerlendiren Binali Tay, bu durumun yeni olmadığını, iktidarın yıllardır kıdem tazminatında yapmak istediği müdahalelerin ismini değiştirerek tekrar gündeme getirdiğini söyledi. Bu kez de kıdem tazminatının yaş meselesi ile gündeme getirildiğini belirten Tay, “Deri ve tekstil sektöründeki arkadaşlarımız da çeşitli eylemler yaptı, konfederasyonların kısmen de olsa yan yana gelmeleri söz konusu oldu. Önümüzdeki süreçte bu birlikteliğin sürmesi gerekiyor” dedi.
Kongre örgütlenme sürecinden bahseden Tay, yönetim kurulunu toplayıp işyerlerini yan yana getirdikleri bir süreç işlettiklerini söyledi. Toplu iş sözleşmelerinin bile genelge ile askıya alındığı süreçte kongreyi duyurduklarını ve zor bir dönemde birlikte hareket etme ilkelerini savunduklarını söyleyen Tay, “10 işyerinde seçimlerimizi gerçekleştirdik. Bazı işletmelerimizde muhalif bir tavır oluştu. İki liste çıkarılması söz konusu oldu. Üçten ikiye düşürdük listeleri ancak tek liste halinde çıkılmasını gerçekleştiremedik. Temsilciler kurulundan ağırlıklı olarak tek liste çıkarılması tartışılmıştı” dedi.
Çift liste ile çıkılmasının ise sınıf çıkarlarına dönük bir kaygıyla değil bireysel, bölgesel bir ayrışmadan kaynaklandığını ifade eden Tay, “Önümüzdeki sürecin daha sıkıntılı geçeceğinin herkes farkında, ancak iki liste çıkması durumu daha çok bölgesel ve bireysel temele dayanıyor. Hangi bölgeden hangi memleketten daha çok insan varsa o bölge üzerinden adaylar çıkarmaya dönük bir eğilim vardı. Üç dört dönem önce bu ayrışma daha yoğundu. Şu an geldiğimiz noktada delegelerin yine emeği ve mücadeleyi tercih edeceklerini umuyorum” diye konuştu.

“Birliktelik kazanacak”

DERİTEKS Tuzla Şube olarak mücadele sendikası geleneğini bir sonraki kuşaklara doğru aktarmak ve sendikada sorumluluk alacak kişilerin de böyle bir özveri ile çalışmasını istediklerini belirten Haydar Canpolat da temsilcilerin yüzde 80’i birlikteliği istediklerini söyledi.
Eksikliklerinin olduğunu fakat devredecekleri insanların onlardan daha iyi olmak zorunda olduğunu ifade eden Canpolat, “Kongre sürecinde mücadele etmeyen kişiler, bel altı vurarak ‘Onlar gitsin, biz yaparız’ demeye başladılar. Tüm süreç boyunca mücadele ederken bir arada durmaya çalıştık. Tuzla Şubesi oldukça önemli, sendikanın yetkiyi kaybetmemesi gerekiyor. Kararlı durmaya gayret edeceğiz. Sonuçta mücadele devam ediyor, her koşulda sorumluluk almayı sürdüreceğiz. Sendikadaki mücadelenin devam etmesini istiyoruz. Kaybetmemek için herkesin mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.