Kabine toplantısının ardından kronik hastalarla ilgili inisiyatifi kurumlara bırakan hükümet, dün yeni bir genelge yayımlayarak 60 yaş üstü kamu personeli ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli sayılacaklarını bildirdi. Ancak hamile, engelli ve süt iznini kullanan kamu personeli hakkında bir düzenleme yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin 1 Haziran’da normal mesaiye başlayacağını açıklamıştı.
Erdoğan, kronik hastalığı olan kamu personelinin durumlarının ise kurumlarınca değerlendirileceğini belirtti. Ancak kronik hastalığı bulunan personelin durumunun kurumların inisiyatifine bırakılması tepki çekmişti. Bunun üzerine dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında, yeni bir genelge yayımlandı.
Bu genelge ile 13 Mart’ta yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Yurtdışına Çıkış İzni” konulu genelge ile 22 Mart’ta yayımlanan “COVİD-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu genelgeler 1 Haziran itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Son genelge ile sadece 60 yaş üstü personel ile kronik hastalığı bulunan personel hakkında düzenleme yapıldı.
Buna karşın hamile, süt iznini kullanan ve engelli personel hakkında bir düzenleme yer almadı.
Belirsizlik ortaya çıktı. Bu nedenle de bu kapsamdaki personel yarın işbaşı yapmak zorunda kalacak.