İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ilave tediye hakkını isteyen işçilerden 58’i performans değerlendirme sistemi bahanesiyle işten çıkarıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İZENERJİ ve İZELMAN’daki toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme gelen ilave tediye ve kadrolu çalışma krizi devam ediyor.
Kamu işi yapmalarından doğan, geçmişe yönelik ilave tediye hakkı olarak da bilinen 52 günlük ikramiyeyi ve belediye kadrosuna geçirilmeyi isteyen işçiler kıyımla karşılaştı.
DİSK/Genel-İş’in örgütlü olduğu İZELMAN’da 25 ve İZENERJİ’de 10, DİSK/Dev Turizm-İş’in örgütlü olduğu Grand Plaza’da 8, Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’in örgütlü olduğu İZULAŞ’ta 15 işçi işten çıkarıldı.
Evrensel’in haberine göre; işten çıkarmalara gerekçe olarak ise performans değerlendirme sisteminin sonuçları gösterildi, “verimsizlik” ve “devamsızlık” suçlamaları yöneltildi.
Buna karşın işten çıkarılan belediye çalışanlarının tamamının geçmişte belediyeden davacı olan ve hak arayışını yargıya taşıyan işçiler olması dikkat çekti.
İlave tediye nedir, kimlere ödenir?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için 52 günlük tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. Yılda 13’er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir.
Sendika.org