İşçiler, direnişleri ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilere belirli süreli iş sözleşmeleri dayatan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesini yok eden ve emeklilik haklarını gasbeden, tam zamanlı çalışma yerine kısmi zamanlı çalışmayı teşvik eden yasa maddesini geri çektirdi.

Geçtiğimiz hafta, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki yasa teklifleri, diğer adıyla Torba Yasa tasarısı komisyonda görüşüldü. Torba yasanın içinde 25 yaşın altındaki çalışanlarla 50 yaşın üstündeki çalışanlar açısından hiçbir sınırlamaya tabi olmadan belirli süreli iş sözleşmesi yapılması olanağını tanıyan madde de var. İşçiler yapılacak düzenlemeyle iş Yasasının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı gibi iş sözleşmesinin sona ermesinden doğan kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklarından da mahrum bırakılacaktır.
Yasayla getirilecek düzenlemeyle, İş Kanunu’nun belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılabilmesini objektif koşulların varlığı şartına bağlayan 11. maddesiyle işçiyi koruyan hükümleri geçersiz olacaktır. Yaş bakımından işçiler arasında ayrımcılık yapılması yasallaşacaktır. Yapılacak değişiklikle bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı aşamayacak.
Bir başka düzenleme ile “25 yaşından küçük olup hizmet akdine tabii olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az” olanlar için yaşlılık aylığı primi ödeme zorunluluğu da kaldırılacaktır. Bu düzenleme yasalaşırsa 25 yaşın altında birden fazla işverenin yanında her biri ayda 10 günün altında çalışanlar, 25 yaşını doldurana kadar çalıştığı süreler emeklilik hakkı için dikkate alınmayacaktır.
Zafer sokakta kazanıldı

Fabrikalarda, iş yerlerinde, meclis önünde ve kent merkezlerinde işçiler kazanılmış haklarına ve kıdem tazminatına dönük maddeler için basın açıklamaları, iş bırakma eylemleri düzenledi. İşçiler meclise geri adım attırarak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilere belirli süreli iş sözleşmeleri dayatan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesini yok eden ve emeklilik haklarını gasbeden, tam zamanlı çalışma yerine kısmi zamanlı çalışmayı teşvik eden yasa maddeyi geri çektirdi. Direnişteyiz olarak, Anadolu’nun her yerinden basına yansıyan eylemleri derledik.
 

30 Ekim 2020 iş yeri eylemleri


 

3 Kasım 2020 kent merkezi eylemleri

2-12 Kasım 2020 iş yeri eylemleri

4 Kasım 2020 iş bırakma eylemleri

10 Kasım 2020 kent merkezleri eylemleri