Kemalpaşa’da bulunan Gates fabrikasında DİSK/Lastik-İş sendikasına üye olan işçiler ücretsiz izne çıkarıldı. Lastik-İş Şube Başkanı Sarı, işçilerin sendikalaşma hakkının engellendiğini söyledi

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Gates fabrikasında işçiler DİSK/Lastik-İş’e üye olduğu için ücretsiz izne çıkarıldı. İşçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına karşı dün Lastik-İş İzmir Şubesi, fabrika önünde basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasını okuyan Lastik-İş İzmir Şube Başkanı Yusuf Ziya Sarı, 2019 yılı aralık ayında Çalışma Bakanlığına başvurduktan sonra işverenin işçilerin sendikalaşma hakkına engel olduğunu söyledi.
Gates işvereninin bazı işçileri haksız yere işten çıkardığını, birçok işçiyi çalıştığı bölümü değiştirerek işten ayrılmaya zorladığını, sendikadan istifa etmeleri için işçilere baskı uyguladığını ifade eden Sarı, “Ancak hiçbir yaptırım işçilerin sendikal mücadelelerini önleyememiş ve işverenin uygulamaları sonuçsuz kalmıştır” diyerek işçilerin sendikalı olma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

“İşveren işçileri mağdur ediyor”

“İşverenin ücretsiz izin uygulaması yasaya aykırı şekilde devam etmektedir” diyen Sarı, “Bugün ulaşılan noktada Gates işvereninin işçileri haklarından yoksun bırakan ve sendika üyeliği haklarını tanımayan yasa dışı tutumunun devam ettiğini görüyoruz. Gates çalışanları, işverenin uygulamalarıyla işçilere karşı ayrımcılık yapıldığını, ücretsiz izin ve benzeri uygulamalarla işverenin yasal haklarını kötüye kullandığını ve işçileri cezalandırmaya çalıştığını düşünmektedir. Biz Lastik-İş Sendikası olarak, kamuoyu aracılığıyla Gates işverenine son bir kez çağrı yapıyoruz. Lastik-İş Sendikası ve Gates’te çalışan üyeleri, huzurlu bir ortam içinde barışçı ve demokratik bir endüstri ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle Gates işvereninden işçilerde güvensizlik ve tereddütler doğuran, hak kayıplarına yol açan, sendikal özgürlüklerin kullanılmasını engellemeye yönelik baskı ve tutumunu bir an önce sona erdirmesini bekliyoruz. Gates işverenini, çalışanların iradesine saygı duyarak yetki tespitine yaptığı haksız itirazı geri çekmeye ve bir an önce toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamaya çağırıyoruz. Kamuoyunun işverenin yasadışı ve işçileri mağdur eden tutumlarına karşı çıkacağına, günümüzün olağanüstü zor koşulları altında çalışmaya  devam eden işçilerin ve sendikamızın yanında yer alacağına inanıyoruz” diye konuştu.