İstanbul Bakırköy Belediyesinde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi emekçiler, toplu iş sözleşmesi haklarının tanınması için bir kez daha eylem yaptı

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapılan eylemde, belediye yönetimine TİS görüşmelerine başlaması çağrısında bulunan emekçiler, “Biz burada hakkın, hukukun, adaletin olmadığını halkımıza ifşa edeceğiz” dedi.
Açıklamayı okuyan Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Adem Erdem şöyle konuştu:
“Niyet emeğin yanında mı yoksa karşısında mı olmaktır? Kendi emekçisiyle çatışma halinde olan bir belediye başkanı var. Bakırköy Belediyesinde sağlık emekçileri adına bir anıt dikiliyor, o anıt reklam malzemesi yapılıyor. Ama işin gerçeği öyle değil. Bakırköy Belediyesinde çalışan sağlık emekçilerine kısa çalışma, part-time çalışma reva görülüyor. Bu daha düşük ücret, açlık sınırında çalışma demektir. Tüm bunları yaparken ben sağlık emekçilerinin yanındayım demesi de takiyedir. Bakırköy Belediyesinde işçilerin 31 aydır emekçilerin ise 20 aydır toplu sözleşmeleri bağıtlanmamaktadır. Toplu sözleşmeler bağıtlanana, hak yerini bulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”
Eyleme Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, eylemlere katıldıkları için işten atılan Genel-İş üyesi iki işçi ve DİSK’e bağlı sendika yöneticileri de katıldı.