Avcılar Belediyesinde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi emekçiler, belediye önünde eylem yaparak TİS görüşmelerinin başlamasını istedi

Avcılar Belediyesinde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi emekçiler, yaptıkları eylemle toplu iş sözleşmesi ve özlük haklarını istedi. Belediye yönetimine toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunan emekçiler, “Taleplerimizin karşılanmaması halinde, demokratik haklarımızı ısrarla ve artırarak kullanacağız” dedi.
Avcılar Belediyesi önünde yapılan eyleme Avcılar Emek Demokrasi Güçleri de destek verdi. Emekçiler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Adem Erdem, “Biz toplu sözleşme ile toplu pazarlık hakkımızla elimizden alınan 13 ikramiyenin geri verilmesini, açılmayan yemekhane açılana kadar yemek ücretinin ve verilmeyen servis ücretinin verilmesini talep ediyoruz” dedi. Avcılar Belediyesi yönetimini eleştiren Adem Erdem, “Çalışanları ayrıştıran, kategorize eden, liyakat dışı görevlendirmeler yapan, hatta memur dahi olmayanları amir, idareci pozisyonlarında görevlendirmeyi seçerek yanlışlar silsilesine yenilerini eklemek yönündedir. Neticelenemeyen toplu sözleşme, Sayıştay zimmetleri, yemekhane, servisler, zabıta arkadaşlarımızın nöbetlerdeki harici yemek ihtiyaçları, emekli sosyal destek ödentisi, liyakat dışı görevlendirmeler, iş barışı ve huzurunu bozan tasarruflar vb. yığınlaşan ve çözülmeyen sorunlarımızla birlikte halen Avcılar halkına, yurda, yurttaşa hizmet üretmekteyiz” diye konuştu.

Eylemler devam edecek

Eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Adem Erdem, “Taleplerimizin karşılanmaması halinde, demokratik haklarımızı ısrarla ve arttırarak kullanacağımızı, buradaki hak gasbını tüm yurtta yurttaşa ifşa edeceğimizi, taleplerimiz yerine gelene kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiriyoruz. Her hafta pazartesi günü saat 12.30’da eylemlerimize süresiz devam edeceğiz” dedi.
Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli de belediye binasından inerek eyleme katıldı. Alkış ve ıslıklarla protesto edilen Belediye Başkanı Turan Hançerli için Adem Erdem, “Belediye Başkanı bu tutumla eylemi provoke etmeye çalışmaktadır” dedi.