NKP, Meclis’te görüşülen torba yasanın kamusal hiçbir yararının olmadığını söyleyerek geçirilmek istenen tasarının ekolojik dengeyi bozacağını belirtti

Nükleer Karşıtı Platformu (NKP), Meclis’te görüşülen Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklama yaptı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Mersin Şubesi’nde yapılan açıklamaya NKP bileşenleri katıldı. “Bu yasalar böyle geçmez! Yaşam hakkı torbaya sığmaz!” pankartının açıldığı açıklamada, “Bu torba ekolojik dengeyi bozar”, “Şirketleri değil yaşamı ve doğayı koru” ve “Talana yalana geçit yok” dövizleri taşınarak, tüm maddelerinin sermayeyi ve yandaş şirketlerini korumak için hazırlandığını belirtilerek, yasanın geri çekilmesini talep edildi.

Şirketlere imtiyaz sağlanıyor

Açıklamada konuşan NKP Dönem Sözcüsü Aycan Özkan, Elektrik Piyasası Kanunu Torba Yasasının iktidarın Ali Cengiz oyunlarının bir devamı olduğunu söyledi. Torba yasasının dalavere ile komisyondan meclise getirildiğini kaydeden Özkan, “Torba kanunun tüm maddeleri sermayeyi, tüm yandaş şirketlerini daha fazla korumak ve kollamak için hazırlanmıştır. Torba’da kamusal hiçbir yarar yoktur, doğanın geri dönülmez biçimde bozulmasına yol açacağı da kesindir. Halk işsizlikle, pandemiyle, depremle baş etmeye çalışırken iktidar şirketlere yeni imtiyazlar sağlama peşindedir” dedi.

Doğayı peşkeş çekecekler

Kanun teklifini komisyona getiren Bakan ve AKP’li milletvekillerinin “Öncelikle, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 5 ayrı maddesinde yapılan düzenlemeler ile tamamen, yatırımcı ve işletmecilerimiz lehine birtakım kolaylıklar getirmeye çalıştık…” sözlerinin itiraf niteliğinde olduğunu belirten Özkan, “Evet, açık biçimde doğayı sermayeye peşkeş çekeceklerini söylüyorlar. Değişiklikleri destekleyecek tek bir bilimsel bilgi, rapor yoktur, çünkü bu düzenlemelerin tek amacı bir grup yandaşı ve arkalarındaki uluslar üstü sermayeyi daha fazla zengin etmektir. Yıllardır ormanları, dereleri, kıyıları, tarım alanlarını yani tüm doğal ve kültürel varlıkları talan eden AKP ve küçük ortağının amaçları ülke ve yaşam değil sermayeye rant akıtmaktır” diye konuştu.