Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) öğretmenlerin yararına olmadığının altını çizen eğitim emekçilerinin mücadelesi sürüyor. 9 Temmuz’da Meclis önünde yapmak istedikleri eyleme yönelik polis saldırısı ve işkenceli gözaltılara ilişkin birçok kentte yapılan açıklamada, ÖMK geri çekilene dek mücadelenin süreceği kaydedildi.

İstanbul

KESK İstanbul Şubeler Platformu, ÖMK ve Ankara’daki eğitim emekçilerine dönük saldırıya tepki göstermek için Kadıköy iskelesinde yan yana geldi. “Laik, bilimsel, demokratik eğitimden uzak gerici, ırkçı müfredatın uygulatılacağı Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edilemez” pankartının açıldığı eylemde sık sık, “Direne direne kazanacağız”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “ÖMK’ya sessiz kalmayacağız”, “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz”, “ÖMK taslağı geri çekilsin” sloganları atıldı.

“Eğitim Akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmek hedeflenecek”

Çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisinin katıldığı eylemin basın metnini okuyan Zeynep Kışlak Yıldırım, söz konusu kanun teklifinin, öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiğini, öğretmenlerin iş güvencesini ciddi anlamda tehdit ettiğini, eğitim fakültelerinden mezun olmayı ayrıntıya indirgeyip kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmeyi hedeflediğinin altını çizdi. Kanunun öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığını belirten Yıldırım, “Eğitim emekçilerinin özlük haklarını zayıflatmakta, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirmektedir. Eğitim emekçilerinin kazanılmış haklarını önemli oranda ortadan kaldırmakta, eğitim fakültelerinden mezun olmayı öğretmenliğe atanmada bir ayrıntı haline getirmektedir. Özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapanların başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Kanun taslağında öğretmenlerin sorumlulukları detaylı bir şekilde belirtilirken, hakları konusunda daha genel ifadelerin kullanılmış olması dikkat çekmektedir. Öğretmen adaylarına ve öğretmenlere yönelik disiplin cezalarının ve bu cezaları gerektiren fiil ve davranışların detaylı olarak düzenlenmesi bir gözdağı, öğretmen ve öğretmen adaylarının iş güvencesine yönelik açık bir tehdittir. Kanun taslağı birçok noktada keyfiliğe yol açabilecek açık noktalar barındırmaktadır” vurgusu yaptı.

“Eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini içeren bir kanun hazırlayalım”

ÖMK’nın derhal geri çekilmesini isteyen Yıldırım, şu önerileri sundu: “Gelin tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan öğretmenlerin haklarını koruyacak, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanununu hep beraber hazırlayalım. Gelin nitelikli eğitim için, öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini içerikte bir kanun hazırlayalım. Anayasal hakkımızı kullanmamızı engellemekten, sendikal ayrımcılığı derinleştiren uygulamalardan, sendikal hak ihlallerine her gün bir yenisini eklemekten vazgeçin. 9 Temmuz’da tüm bu suçları işleyen güvenlik güçleri ve yetkilileri hakkında derhal soruşturma açılmasını sağlayın. Bir kez daha sendikal haklarımızın, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızın engellenmesini, arkadaşlarımıza şiddet uygulanmasını, darp edilerek gözaltına alınmalarını kınıyor, protesto ediyoruz. Emek ve demokrasi güçlerini yasa tasarısı görüşmeleri boyunca devam edecek eylem ve etkinliklerimize güç vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz.”

İzmir'de KESK'in protestosu.

Adana

Eğitim Sen Adana Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına karşı Ankara’da yapılan basın açıklamasında polisin müdahalesine ve bazı üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İnönü Parkı’nda yapılan açıklamayı Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi Nilgün Doğan okudu.

Doğan, öğretmenlerin iradesini yok sayarak hazırlanan, hak ve taleplerini içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı Ankara’da günlerdir mücadele eden Eğitim Sen üyesi eğitim emekçilerine uygulanan şiddete karşı alanlarda olduklarını belirtti.

Öğretmen Meslek Kanunu Taslağı’nın komisyonda görüşülmeye başlanmasından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı önünde nöbet tutan Eğitim Sen üyesi öğretmenlerin, taslak Meclis Kurulu’nda görüşülürken Meclis önüne yürümek isterken darbedilen arkadaşları için alanda olduklarını ifade eden Doğan, bu durumun, Anayasa’nın 10. Maddesi başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin polis zoruyla ortadan kaldırılması anlamına geldiği vurguladı. Doğan, öğretmenlere şiddeti önleme yasası çıkaracağını söyleyenlerin kendilerinin şiddet uyguladığını belirterek bu saldırı ve baskıcı tutumu kınadıklarını ifade etti. Doğan, gerici ve ırkçı müfredatı uygulatacak olan yasayı kabul etmediklerini belirtti.

Milli Eğitim Akademisinde eğitim görecek öğretmen adaylarına asgari ücretin altında maaş ödenmesi, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretilmemesi ve eşit işe eşit ücret ilkesinin ortadan kaldırılmasını eleştiren Doğan, mesleki yetersizlik bahanesiyle müfettiş raporlarına dayanarak öğretmenleri memurluğa geçirip iş güvenliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan yasayı kabul etmediklerini, özel okul ve kurslarda çalışan öğretmenlerin taleplerini içermeyen, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren yasayı reddettiklerini belirtti.

Dil ve kapsayıcı bir meslek kanunu yapılsın

Doğan, Eğitim Sen olarak ILO ve UNESCO’nun “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi” metninin esas alınmasını ve eğitim emekçilerinin ekonomik, özlük, demokratik haklarını koruyacak, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlamayı önerdiklerini söyledi.

Son olarak, sendikal haklarının, anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının engellenmesini, arkadaşlarına şiddet uygulanmasını ve gözaltına alınmalarını kınadıklarını belirten Doğan, emek ve demokrasi güçlerini yasa tasarısı görüşmeleri boyunca devam edecek eylem ve etkinliklerine destek vermeye davet etti. (

Urfa

Urfa’da KESK Şubeler Platformu tarafından Eğitim Sen Urfa Şube binası önünde gerçekleştirilen açıklamada Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Urfa Şube Başkanı Server Yazar söz aldı. 9 Temmuz’da Ankara’da Meclis önünde yapılmak istenen protestoda, öğretmenlerin gözaltına alınmasını tepki gösterdi. Yazar, “Saldırıyı gerçekleştiren, haklarımızı kullanmamızı engelleyenler ve sendikal ayrımcılık suçunu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyoruz” dedi.

Eğitim Sen’in gündeme geldiğinden beri Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu teklifindeki tehlikelere dikkat çektiğinin altını çizen Yazar, şunları söyledi: “Yasa teklifinin hazırlanmasında yandaş sendikalar dışında kimsenin düşünce ve önerileri alınmamış, eleştirilere kulaklar tıkanmış, Bakanlık bildiğini okumuştur. Bir kez daha sendikal haklarımızın, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızın engellenmesini, arkadaşlarımıza şiddet uygulanmasını, darp edilerek gözaltına alınmalarını kınıyor, protesto ediyoruz.”

Açıklama, “Emekçiye değil çetelere barikat” sloganı ve alkışlarla sonlandırıldı.

Van

Van’da KESK Şubeler Platformu üyeleri Perihan AVM önünde açıklama yaptı. Açıklamada “Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez”, “Öğretmen el açmaz öğretmen ders verir” pankartları açıldı. Sendika üyeleri “Öğretmene değil, tarikata barikat”, “Yusuf Tekin istifa” sloganları attı.

Açıklamayı okuyan Haber-Sen 7 Nolu Şube Başkanı Hamit Aker, “Sendikal haklarımızın, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızın engellenmesini, arkadaşlarımıza şiddet uygulanmasını, darp edilerek gözaltına alınmalarını kınıyor, protesto ediyoruz. Emek ve demokrasi güçlerini yasa tasarısı görüşmeleri boyunca devam edecek eylem ve etkinliklerimize güç vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz” dedi.

Antep

KESK Antep Şubeler Platformu da, Yeşilsu Parkı’nda açıklama yaptı. “Öğretmenlik meslek kanunu haklarımızı ve taleplerimizi içermiyor! Bizler eşit işe eşit ücret yeni bir meslek kanunu, grevli toplu sözleşmeli sendika talep ediyoruz” ile “Mesleğimize, onurumuza, geleceğimize sahip çıkıyoruz” pankartlarının taşındığı açıklamada, Eğitim Sen Antep Şubesi Kadın Sekreteri Gülfidan Özpolat konuştu. Yasanın birçok anlamda keyfiliğe yol açacak hususlar içerdiğini belirten Özpolat, geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Açıklama, “Mücadele dersini öğretmenler veriyor” ve “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları ve alkışlarla sona erdi.

Antalya

KESK Antalya Şubeler Platformu, çağrısıyla Attalos Meydanında yapılan açıklamada direnen eğitim emekçileri alkış ve ıslıklarla selamlandı. KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem sözcüsü İlhan Karakurt okudu.

Karakurt, cuma gününe kadar eylemlerin devam edeceğini belirt, “Yaşasın, iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz” dedi.

Eylem, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Yaşasın laik, bilimsel, anadilde eğitim”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla sona erdi.

Kocaeli'de KESK'in protestosu.

Kocaeli

KESK Kocaeli Şubeler Platformu Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında yaşanan polis saldırısına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde polis müdahalesinde gözaltına alınan Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir açıklamasında “Bu ülkenin öğretmenleri, eğitim emekçileri Milli Eğitim Bakanlığı önünde işkenceye maruz kaldı. Öğretmenleri ilgilendiren ve yasalaştırmaya çalıştıkları kanun tasarısı  özel okullarda çalışan meslektaşlarımızı öğretmenden saymıyor. Bu tasarı eğitim emekçilerinin iş güvencesini elinden alıyor, sadece AKP’ye biat edenleri öğretmen yapmayı hedefliyor. Sadece kendi mesleğimiz için değil, çocuklarımız nitelikli bir eğitim alsın, özel olullara mahkum olmasınlar diye bakanlık önündeydik. Öğretmenlere barikat kuruyorlar, bu ülkenin başkentinde uyuşturucu çetelerinin dünyada kırmızı bültenle aranan tacirlerin Ankara’da cirit atmasına göz yumuyorlar. Tacizci, tecavüzcü, insan tüccarı mafyaların dolaşmasına, beşli çetenin bu ülkeyi iliklerine kadar sömürmesine göz yumuyorlar” dedi.

“Bu ülkede hukuk askıya alındı”

Özdemir dün yüzlerce öğretmenin polis tarafından saldırıya uğradığını ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek “Biliyoruz ki bu ülkede hukuk askıya alındı. Yarın hukuk tesis edildiğinde suç olan bu emirleri yerine getiren polisler de yargılanacaklar. Bizler bu ülkede ne böbürlenenler gördük. Bu ülkenin öğretmenine, işçisine, emeğiyle geçinenleri hizaya getirmeye çalışanlar yarın yaslandıkları siyasi güçten düşünce nasıl küçüldüklerini gördük. Bunu başta Ankara Valisi olmak üzere şu anda bakan koltuğunda oturan Yusuf Tekin’e de hatırlatıyoruz” dedi.

Denizli'de KESK'in protestosu.

Denizli

KESK Denizli Şubeler Platformu çağrısı ile Eğitim Sen’in Ankara’da ÖMK eylemine yönelik polis saldırısı Candoğan Parkında protesto edildi. Basın açıklamasına DİSK/Genel-İş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Basın açıklamasını Eğitim-Sen Denizli Şube Kadın Sekreteri Özge Sarma okudu.

Eğitim-Sen ve Tüm Bel-Sen MYK üyelerinin de aralarında olduğu 11 kişinin şiddet uygulanarak gözaltına alındığını hatırlatan Sarma, “konfederasyonumuz Yürütme Kurulu üyeleri Ankara’nın mafyanın çiftliği haline gelmesine seyirci kalan güvenlik güçlerinin gazlı, coplu, tekme tokatlı saldırısına uğradı. Başka bir sendikanın yürüyüşüne olması gerektiği gibi izin veren güvenlik güçleri sendikamız Eğitim Sen’in yürümesini ve basın açıklamasını ise çoğunluğu sendika MYK üyelerimiz, yöneticilerimiz olmak üzere 11 arkadaşımızı darbedip gözaltına alarak engellemiştir. Açıkça sendikal ayrımcılık yapıldı. Konfederasyonumuz yürütme kurulu üyeleri, Sendikalarımız yönetici ve üyeleri yerlerde sürüklenmiş, hedef alınarak gözlerine gaz sıkılmıştır. Bu durum başta anayasanın 10 maddesi olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin polis zoru ve şiddetiyle ortadan kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınanların serbest bırakıldığını ifade eden Sarma sendika olarak mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Sarma devamında ÖMK’ye yönelik eleştiri ve önerilerini sıraladı. Açıklama sloganlarla sona erdi.

İzmir'de KESK'in protestosu.

İzmir

KESK İzmir Şubeler Platformu Öğretmenlik Meslek Kanununa hayır demek ve dün Ankara’da yürümek isteyen öğretmenlere uygulanan müdahaleyi kınamak içim Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın metnini platform adına KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nihat Filiz okudu. Basın açıklamasında 10 yıl önce Gezi direnişinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz anıldı. ‘Laik, bilimsel, anadilde eğitim’, ‘Mücadele dersini öğretmenler verecek’ ve ‘Faşizme karşı omuz omuza’ sloganları atıldı. Dün Ankara’da öğretmenlere yönelik müdahaleyi kınayarak sözlerine başlayan Filiz “Anayasal hakkını kullanmak isteyen Eğitim Sen ve bağlı sendikalarımız yönetici ve üyeleri, konfederasyonumuz Yürütme Kurulu üyeleri güvenlik güçlerinin gazlı, coplu, tekme tokatlı saldırısına uğradı ve 11 arkadaşımız darp edilerek gözaltına alındı” dedi. Filiz suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

“İktidar cemaat ve tarikatların isteklerine göre hareket etmektedir”

“Sendikamız Eğitim Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) gündeme getirildiği günden bu yana teklifinin tehlikelerine ve iktidarın teklifle neleri hedeflediğine dikkat çekmektedir. İktidara ve Milli eğitim Bakanlığına uyarılarda bulunmaktadır” diyen Filiz “Ancak AKP+MHP iktidar bloğu uyarıları ve eleştirileri dikkate almadığı gibi cemaatlerin, tarikatların isteklerine göre hareket etmektedir” diye ekledi.

Kanun teklifinin öğretmenliği değersizleştirdiğini ve iş güvencesini tehdit ettiğini belirten Filiz “Eğitim fakültelerinden mezun olmayı ayrıntıya indirgeyip kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmeyi hedeflemektedir” dedi. Kanunun içeriğine dair konuşan Filiz “Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmemekte, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Eğitim emekçilerinin özlük haklarını zayıflatmakta, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirmektedir. Eğitim emekçilerinin kazanılmış haklarını önemli oranda ortadan kaldırmakta, eğitim fakültelerinden mezun olmayı öğretmenliğe atanmada bir ayrıntı haline getirmektedir” dedi.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz