İşçi ve işçi konfederasyonlarının karşı çıktığı kıdem tazminatı ve esnek çalışma düzenlemelerini kapsayan maddeler geri çekildi
Söz konusu maddeler 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin belirli süreli iş sözleşmelerini iki yıla çıkarıyordu. Bu işçiler iş güvencesi haklarından yararlanamazken, 2 yıl sonunda işten çıkarıldıklarında işe iade hakları da ortadan kalkacaktı.
Tam süreli çalışanları kısmi çalışmaya zorlayan ve bu konuda patronlara prim teşviği sağlayan 21.madde de geri çekildi.