İstanbul, Adalar ilçesi için hazırlanan Revize İmar Planları’na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne giderek itiraz etti.

Askıya çıkarılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına ilçe sakinleri ve meslek örgütleri itiraz etmiş, iptal davaları açılmıştı. Bugün çok sayıda Adalı, Müdürlüğe itirazlarını bildirdi.

Adalılar, ilçede yapılaşmayı ve afet risklerini arttıracak bir plan yerine, Adalar’ı doğal, tarihi ve kültürel dokusu içinde gerçekten koruyacak bir imar planı yapılmasını istediklerini belirtti.

Adalılar itirazlarında, daha önceki itiraz gerekçelerinin dikkate alınmadığını ve katılım sürecinin işletilmediğine dikkat çekerek “Askıdaki plan, Adalar’ın doğal, kültürel, mimari özelliklerini dikkate almıyor, turizm-ticaret eksenli yapılaşma öngörüyor” dedi.

Önceki plana en önemli itiraz gerekçelerinden biri, Bakanlık tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen Adalar’da, kıyıların imar planı dışında bırakılmasıydı. Bu sorunun, yeniden askıya çıkarılan planlarda da devam ettiği görüldü.

Adalılar, imar planında Adalar’ın kıyısı olmayan, Tavşan Adası, Yassıada, Sivriada’nın koruma dışında bırakıldığı bir bölge gibi gösterilmesine karşı çıktıklarını da vurguladı.

Yurttaşlar, deniz hayatının korunacağı, ormanların yapılaşmaya açılmayacağı, kıyılara erişimin kesilmediği bir koruma planı hazırlanması gerektiğine işaret etti.

Mevcut planın, ulaşım planı ve ziyaretçi yönetim planı yapılmadan hazırlandığına dikkat çeken Adalılar, “Daha önceki planların da iptaline neden olan bu eksikliğin giderilmesi, fay hattına çok yakın olan Adalar’da deprem gibi afet risklerinin, jeoloji ve ekoloji bilgilerinin imar planında mutlaka dikkate alınması gerekiyor” dedi.

Plan kararlarına dayanak oluşturacağı belirtilen “Kentsel Tasarım Rehberi”nin, imar planıyla birlikte sunulmadığına da dikkat çeken Adalılar, itirazlarına ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Adalar’daki kültürel miras envanteri tamamlanmamış ve ilçenin çoğulcu yapısı gözetilmemiş, kimi tarihi ve dinî yapılara planda yer verilmediği gibi, kimilerinin yanına eğlence tesisi kurulması öngörülmüş. UNESCO Dünya Mirası listesine aday bölgede çok önemli tarihi yapıları ve yerleşimin genel dokusunu koruyacak ilkeler belirtilmemiş. Adalılar bu gibi sorunların giderildiği bir imar planının bir an önce hazırlanmasını, uzun zamandır dile getirilen ve yetkililere bildirilen itirazların dikkate alınmasını istiyor.”


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz