EMEP Milletvekili Karaca; 4 Mart 2024 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık emekçileriyle yaptığı buluşmada, sağlık emekçilerinin aktardığı sorunlarını yazılı cevaplandırılmak üzere Sağlık Bakanına bir soru önergesi verdi.

Sevda Karaca; her meslek grubunda personel eksikliği dolayısıyla iş yoğunluğu, nöbet süre ve sayısının artması; istifa eden hekimler nedeniyle özellikle acil serviste diğer branşlardan rotasyonla hasta bakımı; aynı yoğunluk nedeniyle polikliniklerden sağlık çalışanlarının dahi randevu bulamaması; liyakatsiz işe alımlar ve kayırma gibi nedenlerle bu personel az iş yüküyle çalışırken diğer personelin baskı ve mobbing altında yoğun emekle çalışması ve genel olarak personelin görev tanımı dışında işlerde çalıştırılması öne çıkan sorunlar olduğunun altını çizdi.

Karaca ayrıca; teşvik ödemelerinde diğer hastanelere göre düşüklük, aynı işi yapan işçilerin farklı kadrolara sahip olması nedeniyle ücret farklarının doğması, radyoloji çalışanlarının zorunlu sağlık (şua) izinlerinde yapılan ücret kesintileri gibi sorunların da aktarıldığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının bu sorunların yanı sıra yemeklerin besleyici, doyurucu ve hijyenik olmadığını; özellikle merkez laboratuvarında ve radyoloji birimlerinde havalandırma ve temizliğinin yetersiz olduğunu ve kreş yetersizliğini de dile getirdiği aktarıldı.

16 Mart 2024 tarihinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde örgütlü Sağlık-İş sendikası üye ve yöneticileriyle yapılan görüşmeden de benzer sorunların öne çıktığını ifade eden Sevda Karaca; burada da aynı kurumda aynı kadroda farklı iş kolundan dolayı yapılan sözleşmede rektörlük tarafında çalışanların 40 saat çalışıp yüzde 49 zam alırken hastanede çalışanların 45 saat çalışıp yüzde 32 zam aldığını; haftalık çalışma saatinin 40 saat olması, bütün birimlerin yüzde 49 zam alması ve koşulların eşitlemesini talep ettiklerini aktardı.

Pamukkale Üniversitesi işçilerinin; Dokuz Eylül, Eskişehir ve Kocaeli üniversitelerindeki gibi meslek kodlarının en hızlı şekilde düzeltilmesini; doğum sonrası annelerin 12 ay gece çalışmama hakkının, 24 aya çıkartılmasını istediğini belirten EMEP’li milletvekili Sevda Karaca, aşağıdaki sorulara yanıt istedi.

  • Aynı kurumda aynı işi yapan sağlık çalışanları arasında ne gerekçeyle ücret farkı bulunmaktadır? Bu farkın ve farklı kadroların ortadan kaldırılması için ne tür çalışmalarınız bulunmaktadır?

  • Sağlık hizmeti veren hastanelerde; hijyen ve beslenme koşullarının kötü olmasının ve talebe rağmen düzeltilmemesinin gerekçesi nedir?

  • Ücret ve çalışma koşulları dolayısıyla istifa eden hekimlerin istifalarını önlemek ve kamu hastanelerine geri dönmelerini sağlamak için ne tür adımlar atacaksınız?

  • Personel eksikliği dolayısıyla yoğun emekle çalışan sağlık çalışanlarının tükendiği ortadayken personel alımına ihtiyaç olduğu açıkken; neden personel alımı yapılmamaktadır?

  • Radyoloji çalışanlarına maruz kaldıkları radyasyon nedeniyle zorunlu şekilde yaptırılan sağlık izinlerden neden ücret kesintisi yapılmaktadır?

  • Yalnızca anne değil bebek için de bir hak olmasına karşın gece çalışmasının durdurulması neden 24 aya çıkartılmamaktadır?

  • Pamukkale Üniversitesinde görev yapan sağlık çalışanlarının meslek kodları neden düzeltilmemektedir?


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz