DİSK Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde kadın işsizliği yüzde 25 ile son dört yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

 
DİK-AR’dan yapılan açıklamada, “Mart döneminde özellikle kentsel kadın ve genç işsizlik türlerinde artış yüksek oranda gerçekleşti” denildi ve şöyle açıklandı: “TÜİK tarafından yapılan Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarında kadın işsizliğini sorununu oranlarla görmek mümkün.
 
“Standart işsizlik oranı işsizliğin bütün boyutlarıyla anlaşılması için yeterli olmuyor. Bu işsizlik oranı tarım ve tarım dışı, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin ortalama işsizliği yansıtıyor.
 
“Oysa işsizlik kadınlarda ve gençlerde çok daha yüksek seyrediyor. Kadın ve genç işsizlik türlerinin tamamında gerçekleşen yükseliş, en çok genç kadın işsizliğinde görüldü.
 
“2014 yılında yüzde 18.8 olan genç kadın işsizliği 6.2 puan artış göstererek yüzde 25’e yükseldi.
 
“Özellikle kentsel kadınlarda yoğunlaşan işsizlik oranları bu dönemde de artış eğilimi gösteriyor.
 
“Mart 2014 döneminde 23.4 olan kentsel kadın işsizliği Mart 2017 döneminde 5.8 puan artarak 29.2’ye yükseldi.
 
“Geniş tanımlı işsiz sayısı ise son dört yılın aynı dönemlerine göre en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.
 
“Geniş tanımlı işsiz sayısı 593 bin kişi artarak yüzde 19.5 olarak gerçekleşti. ve Mart 2014’te 6 milyon 41 olan geniş tanımlı işsizlik yaklaşık 500 bin kişilik artışla 6 milyon 525 bine ulaştı.
 
“650 bin işsiz ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda.
 
“İstihdam artışı yetersiz kaldı, teşvikler çözüm olmadı”
 
“İstihdam seferberliği iddialarına ve yoğun istihdam teşviklerine rağmen son bir yılda yaşanan istihdam artışı 496 bin ile sınırlı kaldığı” da vurgulanan DİSK-AR raporunda, “Buna karşılık son bir yıl içinde işsiz sayısı ise 619 bin arttı. İstihdam artışı içinde ücretli istihdam artışı ise 309 bin ile sınırlı kaldı. İstidam artışı imalat sanayiinde 36 bin ile sınırlı kalırken, artışın en büyük bölümün hizmet sektöründe gerçekleştiği görüldü. Kamu hizmetlerinde 41 bin kişilik, eğitimde ise 12 bin kişilik azalma yaşandı” denildi.
 
 
DİSK’in, işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için önerileri de şöyle sıralandı:
 
– “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
 
– Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
 
– İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
– Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
 
– Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
 
– Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.
 
– Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 
– Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.
 
– İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
 
– İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
 
– Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.