1 Mayıs yaklaşırken çok sayıda devrimci örgüt, emek ve meslek örgütleri yayınladıkları bildiride 1 Mayıs alanının Taksim olduğunu ifade ederek tüm devrimci yapıları, sendika ve kitle örgütlerini güçlerini birleştirmeye ve ortak davranmaya çağırdı.

Yayınlanan bildirinin tamamı şu şekilde:

“2024 1 Mayıs’ı yaklaşıyor.  Bu 1 Mayıs’ı da saldırılar ve baskıların tırmandığı koşullar altında kutlayacağız.

Bölgemizde emperyalist saldırganlığın ve işgallerin yol açtığı katliamlar sürerken, kapitalist-emperyalist sistemin derinleşen krizinin etkisiyle, egemen sınıflar tarafından milyonlarca işçi ve emekçiye kölelik ve sefalet koşullarının daha pervasızca dayatıldığı; işsizliğin kitlesel boyutlara ulaştığı; güvencesiz çalışmanın, esnekleştirmenin, işten çıkarmaların yaygınlaştığı; emek-sermaye çelişkisinin derinleştiği ve tüm bunlara devletin baskı, yasak, tutuklama, tecrit terörünün eşlik ettiği bir dönemde 1 Mayıs’ı karşılıyoruz.

Böylesi bir dönemde tüm bu saldırılara karşı tarihsel ve güncel anlamına uygun birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesi hayatî bir önem taşımaktadır.

1 Mayıs 2024, toplumsal direnişin tüm bileşenlerine; işçilere, kadınlara, öğrencilere, halklara yöneltilen topyekûn saldırıya karşı topyekûn direnişin günü olmalıdır.

Toplumsal mücadelenin hapsedilmeye çalışıldığı cendereden çıkışı için 2024 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının siyasal anlamı ve önemi açıktır. 

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününde, milyonlarca insanın bir araya geldiği görkemli Taksim 1 Mayıs’larının etkisi bilinmektedir.

Tüm saldırılara karşı Agrobay’dan Özak’a, inşaattan metale işçiler direnişlerini sürdürmektedir, kadınlar 8 Mart’larda sokakları zapt etmeye devam etmektedir, öğrenciler geleceklerinin çalınmasına karşı bir anda sokağa inebilmektedir, halklar boyun eğmemektedir. Bunlardan alınacak güçle yola çıkarak kitlesel, birleşik, tarihsel ve sınıfsal özüne uygun, devrimci 2024 1 Mayıs’ını beraber örgütlemeliyiz. Bu sorumluluk hepimizindir. Sendikalar, meslek odaları, DKÖ’ler, siyasi partiler, devrimci güçler kısacası tüm emek güçleri, 2023 1 Mayıs’ından dersler çıkarıp bu sorumluluğun altına girerek, birleşik ve kitlesel bir 1 Mayıs için bir an önce harekete geçmelidir. Fabrikalarda, İşyerlerinde, mahallelerde, okullarda, kısaca yaşamın her alanında güçlü bir hazırlık çalışması yürütülmelidir.

2024 1 Mayısı’nı baskı ve saldırılara son vermek için, birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs’ı Taksim’de birlikte örgütlemek için” tüm devrimci yapıları, sendika ve kitle örgütlerini güçlerini birleştirmeye ve ortak davranmaya çağırıyoruz.”

İmzacı kurumlar: Alınteri, BDSP, Devrimci Parti, Birleşik İşçi Hareketi, DKDER, Dev Tekstil, Devrimci Hareket, EHP, ESP, İşçi Emekçi Birliği, İşçi Hareketi Koordinasyonu, İKEP, İşçi Birlikleri Sendikası, Kaldıraç, Köz, Mücadele Birliği Platformu, Odak, Proleter Devrimci duruş, SODAP, Sosyalist Kadın Hareketi, TOMİS, Yeni Dünya İçin Çağrı


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz