Almanya Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimi Konferansı (Kultusministerkonferenz ya da kısa ismiyle KMK) 07 Aralık 2023 tarihinde İsrail-Filistin çatışmasına dair bir metin yayımladı. Almanya 16 eyaletten oluşmakta ve eyaletlerin federal devletten en özerk olduğu konulardan biri eğitim. Bu organ (Kultusministerkonferenz, KMK) eyaletlerin eğitim ve öğretim, üniversiteler, araştırma ve kültür işlerinden sorumlu bakan ve senatörlerini gönüllü olarak bir araya getirip federal devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini ve faaliyetlerin Anayasa’yla uyumlu olmasını sağlar.

Yayımladıkları bu metin öğrencilerden çok Almanya’daki üniversite yönetimlerine ve akademisyenlere yönelik bir tehdit niteliğinde. Bu açıklamayla şu mesaj veriliyor: “Tüm (?) konularda özgür-özerk olabilirsiniz, araştırmanızı yapıp paylaşabilirsiniz, ancak İsrail’i eleştirirseniz devleti karşınızda bulursunuz.” Özellikle de raporlamaya ve polise ihbar etmeye dair teşvik Filistin’le dayanışma içinde olan ya da olmak isteyen herkesi -özellikle de akademisyenleri- doğrudan hedef almakta, kendilerini sansürlemelerinin önünü açmaktadır.

Sendika.Org’dan Erdal Yılmaz’ın haberinde metnin Almanca versiyonunda 26 kez İsrail geçerken, “Filistin’in adı dahi geçmemesi inkar ve imha politikalarının İsrail’in dışına taştığına dair diğer bir göstergedir. Üniversiteler, Filistin’in kendine yer bulmadığı bir toplumsal sözleşmeye imza atılmaya zorlanmaktadır.” değerlendirmelerinde bulunuldu.


Bu linkten orijinaline ulaşabileceğiniz metnin Türkçesi şöyle:

Antisemitizm ve İsrail düşmanlığına karşı eylem planı

Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimi Konferansı (Kultusministerkonferenz) 12 Ekim 2023 tarihinde yaptığı toplantıda – daha önce birçok üniversite ve Alman Rektörler Konferansı gibi – Hamas’ın İsrail halkına ve İsrail devletine yönelik terör saldırılarını güçlü ve kesin bir dille kınamıştır. İsrailli dostlarımızla olan derin sempati ve dayanışmasını ifade etmiş ve aynı zamanda dikkatini İsrail’deki akrabaları ve dostları için çok endişelenen, ancak kendileri de düşmanlıkla karşı karşıya kalan ve güvenliklerinden endişe eden Almanya’daki Yahudilere ve İsraillilere çevirmiştir.

7 Ekim 2023’ten bu yana Almanya’da antisemitik ve İsrail karşıtı olaylarda önemli bir artış olduğunu ve İsrail devletine karşı savaşan ve var olma hakkını reddeden Hamas ve diğer terörist gruplara yönelik bazen vicdansızca yapılan sempati açıklamalarını büyük bir endişeyle gözlemledik. Aynı zamanda, Almanya’daki ve yurtdışındaki üniversitelerden de antisemit ve İsrail karşıtı olayların arttığına dair raporlar alıyoruz.

Bilim bakanları olarak 7 Aralık 2023 tarihinde Eğitim Bakanları Konferansı (Yükseköğretim) çerçevesinde yanıt vereceğiz:

İsrail’e yönelik saldırıları kınadığımızı vurguluyor ve Yahudi inancına sahip kişiler ve İsrail vatandaşlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz.

Almanya’da son dönemde meydana gelen antisemit ve İsrail karşıtı olayları kınıyor ve bunlara kararlılıkla karşı çıkılması çağrısında bulunuyoruz.

Tarihi sorumluluğumuzun ve ortak inancımızın bilinciyle kendimizi antisemitizme ve İsrail düşmanlığına karşı konumlandırıyoruz. Öğretim ve bilim özgürlüğü, liberal demokratik toplumumuzun temel direğidir.

Üniversitelerimizin ve üniversite ailelerinin antisemitizme karşı geniş çaplı kararlılığı ve İsrail ile ilgili öğretim ve araştırma programlarının çeşitliliği için minnettarız. Buna dayanarak, antisemitizme kararlılıkla karşı çıkma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Birlikte, üniversitelerin tüm mensuplarının ve iştirakçilerinin endişe duymadan çalışabilecekleri, araştırma yapabilecekleri ve tartışabilecekleri güvenli yerler olduğunu hissetmelerini sağlamaya kararlıyız.

1. Her türlü antisemitizme hayır diyoruz

Üniversiteler hoşgörü yerleridir. Antisemitizm ve İsrail düşmanlığının üniversitelerimizde yeri yoktur. Yahudi ve İsrailli öğrenciler ve çalışanlar üniversitelerde kendilerini güvende hissedebilmelidir. Tüm üniversite ailesini antisemitizme ve İsrail düşmanlığına karşı net bir duruş sergilemeye devam etmeye ve bunu kamuoyuna duyurmaya çağırıyoruz.

2. IHRA’nın antisemitizm tanımını destekliyoruz

Üniversiteler topluma yön vermekte, gençlere ve tüm topluma rol model olmaktadır. Antisemitizme yaklaşımları örnek teşkil etmektedir. IHRA’nın antisemitizm tanımı, vakaların sınıflandırılmasında değerli bir rehber ve faydalı bir araç olarak hizmet etmelidir. Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen antisemitizmin uluslararası çalışma tanımını temel bir fikir birliği olarak görüyor ve üniversiteleri bu tanımı benimsemeye teşvik ediyoruz.

3. Antisemitizm konusunda farkındalık yaratma konusunda birlik içindeyiz

Çeşitliliğin yaşandığı yerler olarak üniversiteler toplumumuz için rol modellerdir. Medeni cesaretin öğrenildiği yerler olarak, özel bir sorumluluk taşımaktadırlar. Eğitim, ileri eğitim ve diğer kampüs programları yoluyla, antisemitizm ve bunun pek çok tezahürü konusundaki tartışmaları güçlendirmek için pek çok fırsata sahiptirler. Üniversiteleri, üniversite ailesinin tüm üyeleri arasında antisemitizm ve diğer grup temelli insan düşmanlığı biçimleri konusunda farkındalık yaratmaya çağırıyoruz.

4. Antisemitizmin ve İsrail’e yönelik düşmanlığın önlenmesini güçlendirmeye kararlıyız 

Üniversiteler bilgi aktarımı ve aydınlanma yerleridir. Farkındalık yaratma ve fark etme becerisi, önleyici eylem için temel ön koşullardır. Yahudi yaşamının doğal olarak ve tehlikesiz bir şekilde görünür olmasını istiyoruz. Tarih bilincini güçlendirmek ve hatırlama ve anma kültürünü yaşamla doldurmak istiyoruz. Üniversiteleri buna uygun olarak geniş bir program yelpazesi sunmaya ve dezenformasyonla aktif bir şekilde mücadele etmeye çağırıyoruz.

5. Sağlam yapıların antisemitizmle mücadeleye yardımcı olduğuna inanıyoruz

Üniversiteler korunan alanlardır. Bir Alman üniversitesinde öğrenim görme ve çalışma özgürlüğü, Yahudi karşıtı söz ve eylemlerle hiçbir şekilde engellenmemelidir. Yahudi öğrenciler ve Yahudi öğretim görevlileri, ihtiyaç duyduklarında somut destek ve yardım sağlayacak güvenilir irtibat noktalarına ihtiyaç duymaktadır. Üniversiteleri, üniversitelerdeki her türlü insanlık dışı faaliyete ilişkin raporlama ve danışma yapılarını genişletmeye ve antisemitizm görevlileri oluşturmaya teşvik ediyoruz.

6. Antisemitizme karşı birlikte korunuyoruz

Üniversiteler özgürlük yerleridir. Tüm üniversite ailesi burada kendini güvende ve korunmuş hissetmelidir. Bu durum tüm dinler, etnik kökenler ve milliyetler için geçerli olmakla birlikte özellikle Yahudi inancına sahip kişiler ve İsrail vatandaşları için geçerlidir. Üniversiteleri, henüz yapmadıkları yerlerde mevcut güvenlik konseptlerini gözden geçirmeye, tehditler karşısında güvenlik makamlarıyla yakın bir diyalog kurmaya ve gerektiğinde güvenlik önlemlerini güçlendirmeye çağırıyoruz.

7.  Hukukun üstünlüğünün sunduğu tüm imkânlarla antisemitizm ve İsrail düşmanlığıyla mücadele etmek için birlikte çalışacağız

Üniversiteler kanunsuz alanlar değildir. İlgili yanlış davranışlar sürekli olarak takip edilmeli, cezalandırılmalı ve önlenmelidir (etkili vaka yönetimi). Kampüs, antisemitik veya İsrail karşıtı tutumlar sergileyen etkinlik ve grupların yeri olmamalıdır. Üniversitelerin antisemit olayları takip etmelerini, bunları polise bildirmelerini ve kendi yetki alanları çerçevesinde cezalandırmalarını destekliyoruz.

8. Barışçıl diyalog için alanlar yaratmak istiyoruz

Üniversiteler sosyal karşılaşma ve değişim yerleridir. Üniversite yönetimi, üniversite ailesinin üyeleri ve mensuplarının birbirleriyle saygılı bir diyalog içine girmeleri için fırsatlar yaratmalı ve bu fırsatları teşvik etmelidir. Üniversiteleri, diyaloğu güçlendirmek, çekinceleri azaltmak, kızgınlıkları önlemek ve bilimsel bilginin birleştirici gücünü güçlendirmek amacıyla, kültürler ve dinler arası karşılaşmaların yanı sıra eleştirel ve barışçıl düşünme için forumlar kurmaya çağırıyoruz.

9. İsrail, Yahudi Çalışmaları ve antisemitizm konularında öğretim ve araştırmaların genişletilmesini teşvik ediyoruz 

Üniversiteler bilgi ve hakikat arayışının yapıldığı yerlerdir. Alman üniversitelerinde Yahudi dini ve tarihi konusunda halihazırda mevcut olan son derece çeşitli çalışma ve araştırma programları için minnettarız. Bu şekilde oluşturulan temeller, toplum genelinde antisemitizmin önlenmesi için gerekli ön koşullardır. Üniversitelerin bu alanda hala birbirlerinden çok şey öğrenebileceğine ve işbirliğine gidebileceğine inanıyoruz. Üniversiteleri, öğretim, araştırma ve akademik iletişimde antisemitizm, Yahudi kültürü ve entelektüel tarihi üzerine akademik programların yanı sıra İsrail üzerine araştırmaları güçlendirmeye ve genişletmeye teşvik ediyoruz. Özellikle öğretmenlik mesleğine yönelik eğitim odaklı çalışma programları bu bağlamda özel bir önem taşımaktadır.

10. İsrail ile işbirliğinin yoğunlaştırılmasını teşvik ediyoruz

Üniversiteler, canlı diyalogların yaşandığı ve üniversite alanının çok ötesine geçen işbirliği biçimlerinin ortaya çıktığı yerlerdir. Bu, uluslararası anlayışa önemli bir katkıdır. Üniversiteleri Yahudi cemaatleri ve öğrenci dernekleri ile diyaloglarını yoğunlaştırmaya ve İsrail üniversiteleri ve akademik kurumları ile mevcut işbirliklerini geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı bu eylem planını desteklemektedir. BMBF, antisemitizm araştırmalarına kendini adamıştır ve bu taahhüdünü sürdürmeye devam edeceğini teyit etmektedir. Federal proje fonları üniversitelerin yanı sıra üniversite dışı araştırma kurumlarını da kapsamaktadır. İsrail ile ikili araştırma işbirliği BMBF’nin temel kaygılarından biridir.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz