İşçi cinayetleri en çok esnek, kuralsız çalışmanın temel olduğu ve iş güvencesinden mahrum işyerlerinde yaşanıyor. Bu çalışma koşulları, 2017 yılında şu ana kadar 1800’ü aşkın işçinin hayatını aldı. İşçi ölümlerinde dikkat çeken önemli bir husus ise, işçilerin neredeyse tamamına yakınının sendikasız oluşu.

İSİG Meclisi’nin yaptığı açıklama:
“İSİG Meclisi olarak tuttuğumuz işçi cinayeti bilgilerini incelediğimizde, sadece 38 işçinin sendikalı olduğu bilgisini teyit edebildik. (Tabi artık internet üzerinden sendika üyesi olunuyor. Bu anlamda daha fazla işçinin sendika üyesi olması muhtemel. Ancak salt üye olmayı sendikalı olma kriteri olarak görmüyoruz.) Yani ölen işçilerin yüzde 98’i örgütsüz! Oysa ki; işçi sağlığı iş güvenliği alanı da işyerindeki diğer alanlar gibi etkin müdahale ve mücadelenin ancak toplu sözleşme yoluyla gerçekleşebileceği bir alan.
En fazla işçi cinayetinin yaşandığı alanlar en örgütsüz olanlar… Yukarıda belirttiğimiz durum gösteriyor ki, sendikanın ve toplu sözleşmenin olmadığı yerde iş kazaları ve işçi cinayetleri çok sık yaşanıyor. En fazla işçi cinayetinin yaşandığı inşaat, tarım ve taşımacılık gibi sektörler aynı zamanda sendikal örgütlülüğün de en düşük olduğu sektörlerin başında geliyor. Örneğin sendikalaşmanın en düşük olduğu işkolu yüzde 2,9 ile inşaat. Bu örgütlülüğün büyük çoğunluğu ise, kamuda. Ancak her yıl inşaatlarda yaşanan ölümler bütün işçi cinayetlerinin dörtte birini oluşturmakta.
Sendikaların İSİG politikaları yok gibi… Emek Çalışmaları Topluluğu’nun verilerine göre 2016 yılında gerçekleşen 420 işçi eylemi içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği nedeniyle yapılanların oranı yüzde 6. Bu oran taşeron işçilerinin eylemlerinde daha da artıyor ve eylemlerin yüzde 12’sini oluşturuyor. Buna rağmen işçilerin en temel sorunlardan birisi olan işçi sağlığı ve güvenliği alanı sendikalar açısından etkin bir mücadelenin sürdürüldüğü alan değildir.
Sendikalı işçiler için daha güvenceli ve iyi şartlarda çalışmak mümkün olsa da yılın başından bu yana 38 sendikalı işçi de işçi cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Ölen işçilerin yüzde 2’sini oluştursa bile sendikalı işçilerin ölmesi, sendikaların bu alanı yeterince önemsemediğini ve sendikalı işyerlerinde dahi işçi sağlığı ve güvenliği kurallarının ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sorunlar olduğunu işaret etmektedir. Oysa ki, işçi sağlığı ve güvenliği patronların ya da devletin insafına bırakılabilecek bir alan olmadığı gibi, bir işyerinde örgütlenme mücadelesinin en önemli alanlarından birisi haline gelmiştir.
Taşeronlarda örgütlülük oranı düşük, ölüm oranı yüksek… İşçi cinayetlerinde net bir oran verememekle beraber ölen işçilerin çok büyük bir kısmı taşeron başta olmak üzere, güvencesiz istihdam edilmektedir. Bu noktada Bakanlık’ın önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söylediği ve kamudaki taşeron işçilerine ‘kadro’ olarak sunulan ‘özel sözleşmeli personel’ statüsünün soruna çözüm olmayacağı aşikârdır. Yine TÜİK’e göre istihdamda son bir yılda 1 milyon 122 bin kişilik bir artış yaşandı ancak DİSK bu artışın büyük bölümünün stajyer, çırak ve kursiyerlerden oluştuğunu belirtti. Gerçek anlamda bir istihdam artışı olmayan bu durum, dahası işgücü piyasasında ucuz ve örgütsüz emeği daha da yaygınlaştırarak işçi cinayetlerinin de artmasına neden oluyor.
OHAL sendikal harekete baskı demektir… Bu noktada güncel olarak vurgulanması gereken OHAL döneminde grev yasakları yaygınlaştığı, bizzat devlet tarafından grev kırıcılığı yapıldığı ve her türlü işçi eyleminin engellenmeye başlandığıdır. Bu durum işyerlerine de yansıyarak, işçilerin baskıcı çalışma koşullarına boyun eğmesi ve haklarını savunamamasını da beraberinde getirdi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği ‘işverenlerin önünü açan OHAL uygulaması’ fiilen sendikaları işlevsiz hale getirmeye başladı. Bu baskı ortamı da OHAL ile beraber işçi cinayetlerini yüzde 10 artırdı.
Özetle dememiz gerekiyor ki;
İşçi Cinayetlerine Karşı Sendikalı Ol!
Yaşamak İçin Diren İşçi!”


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz