HDP’nin maden emekçilerinin sorunlarının çözülmesi amacıyla Meclis’e sunduğu araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi.

HDP’nin maden özelleştirmeleri, taşeron ve güvencesiz çalıştırma politikalarından vazgeçilmesi ve maden emekçilerinin sorunlarının çözülmesi amacıyla Meclis’e sunduğu araştırma önergesi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Önerge üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, şöyle konuştu:
“Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi işçi ve emekçilere yönelik uygulanan politikalardır. Özellikle özelleştirme ve bağlantılı olarak taşeronlaştırma politikaları ülkemizde iş güvenliğini önemli oranda ortadan kaldırmış, yoksullaşmayı derinleştirmiş, işsizliği artırmış, örgütlenmelerin önündeki engelleri de güçlendirmiştir. OHAL süreciyle birlikte, bu mesele daha fazla derinleştirilmiş, 150 bin emekçi işten çıkarılmış, yeni özelleştirmeler gündeme getirilmiştir. Özelleştirmeler ve taşeronlaştırmayla birlikte son 15 yıl içerisinde 125 tane büyük işletme olmak üzere birçok küçük işletme ve kamusal kaynakların hepsi özel şirketlere satılmış durumdadır. 62 milyar dolar gelir elde edilmiş fakat bu gelir özel şirketlere yine kredi olarak sunulmuştur. Kâr eden bütün bu kamusal kaynakların özel şirketlerce alınması taşeronlaşma, redevans sistemi ve iş güvenliği ve örgütlenme haklarının kısıtlanması olarak yansımıştır.
SON BİR YIL İÇERİSİNDE 600’E YAKIN İŞÇİMİZ İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ
Bu Hükûmet iktidara geldiği süreçten bu yana 400 bin civarında olan taşeron işçi sayısı, 750 bini kamuda olmak üzere 2 milyona ulaşmıştır.  Bu emek sömürüsünü yüzde 500 artırmış, yine aynı şekilde yoksullaşmayı da yüzde 500 oranında artırmıştır. İşsizlik 6 milyon düzeyine ulaşmış durumda, denetimlerin azalmasıyla iş cinayetleri de artmış durumda. 15 yıllık iktidar süreci içerisinde 20 bin işçi iş cinayetine kurban gitti. Son bir yıl içerisinde 600’e yakın işçimiz ve emekçimiz iş cinayetine kurban gitti. Soma, Şırnak, bunların hepsi bizim belleklerimizde kalın çizgiler olarak duran maden cinayetlerinin bir bölümüdür. Tüm bu sorunlara karşın, getirilen bu torba yasanın 51’inci maddesinde, Türkiye’deki Türkiye Taşkömürü Kurumunun sorumluluğundaki kömür işletmeleri, kömür alanları bir bütünüyle özel şirketlere açılacak.  Bütün bu politikaların kabul edilmesi hâlinde önemli oranda iş cinayetlerinin ve yoksullaşmanın artacağı açıktır.
GREVE GİTMEK MADEN İŞÇİLERİNİN HAKKIDIR
Zonguldak maden işçileri de iş güvencelerine, gelirlerine ve çalışma koşullarına yönelik saldırıya karşı sessiz kalamazlardı. 6 Kasım’da 3 bin işçiyle greve gittiler. 8 Kasım’da işçiler artık “Hükûmet bu noktada bir söz verdi, biz de rahat rahat işimize dönebiliriz” diyerek iş yerine gittiklerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Genel Müdürlüğü imzasıyla, bir duyuruyla karşı karşıya kaldılar. Bu duyuruda şöyle yazıyordu: “Grevi örgütleyenlere 6.760 TL, greve katılanlara ise 944 TL ceza kesilecektir.” İLO sözleşmelerine göre, işçilerin kendi haklarına yönelik, örgütlenmelerine yönelik sürdürdükleri bu mücadelenin bu biçimde durdurulması asla kabul edilir değildir.
Madencilerin hayatlarını tehdit eden, çalışma koşullarını zorlaştıran bu maddeye itiraz etmeleri, greve gitmeleri gayet anlaşılırdır. Ama, maalesef, bütün bu hak alma mücadeleleri Hükûmetin verdiği söze karşın bir tehditle karşı karşıyadır, buradaki işçiler de ağır baskı altındadır.
Maden alanında uygulanan bu redevans, özelleştirme, taşeron ve güvencesiz çalıştırmalara yönelik getirilen bütün politikaların tümünün durdurulmasını istiyoruz.
EVRENSEL


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz