Sendikal faaliyetleri nedeniyle çalıştıkları Sinbo firması tarafından ücretsiz izinle işlerine son verilen işçiler, firmanın Haramidere’de bulunan fabrikasının önünde direniş çadırı kurarak, taleplerinin karşılanmasını istedi
Tüm Otomobil ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS), SİNBO’da çalışan üyelerinin ücretsiz izne çıkarılmasını protesto etmek üzere firmanın Haramidere’de bulunan fabrikasının önünde basın açıklaması yaptı. Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin de katıldığı açıklamada, “Ücretsiz izin değil, güvenceli ve sendikalı çalışmak istiyoruz” pankartı açıldı. Açıklamada,  “Ücretsiz izin hak değil, saldırıdır”, “Pandemi tehdidiyle çalışmaya son”, “Güvencesiz çalışmaya karşı birleşelim mücadele edelim” dövizleri taşınırken, sık sık “Sinbo işçi düşmanı” sloganları atıldı.
Açıklamada firma tarafından ücretsiz izinle işine ara verilen Hüsne Kuralay, iktidarın sermayenin çıkarları doğrultusunda çıkardığı yasalarla işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşamın kendilerine koşulsuz, şartsız biat eden köleler olarak görüldüğünü söyledi. Sinbo’nun pandemiyi fırsata çevirerek eskisinden daha ağır koşulları işçilere dayattığı bilgisini paylaşan Kuralay, “Pandeminin yarattığı sonuçlar eklenince fabrika, işçilere işkence kampına dönüşmüştür. Hayata geçirilen kuralsız çalışma dayatmalarına karşı çıkan işçilere ise ‘kapı’  gösterilerek, ‘işine gelirse çalış’ denmektedir” diye belirtti.
 ÖNLEM ALINMADAN ÜRETİME DEVAM EDİLMİŞ
Pandeminin ilk günlerinden itibaren işçi sağlığı ve güvenliği adına hiç bir önlemin alınmadığı söyleyen Kuralay, salgının ilk gününden bu birçok işçinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktardı. Fabrikada şu ana kadar 200 işçinin testinin pozitif çıktığını belirten Kuralay, “Pozitif vakaların büyük bir kısmı ise son 1 ayda yaşanmıştır. Pozitif çıkan işçilerin çalıştığı bölümlerde hiçbir önlem alınmadan, hatta temas işçilere test yapılmadan üretim devam etmektedir. Ustabaşıları, şefler, işçi sağlığı uzmanı, işyeri hekimleri çarkların dönmesi için patron adına işçiler üzerinde baskı kurmakta, ihmallere göz yummaktadırlar” sözleriyle tepki gösterdi.
‘KARŞI ÇIKAN ATILIYOR’
Bu tür durumlara karşı çıkan işçilerin işten atıldığı bilgisini paylaşan Kuralay, günden güne bu durumun daha da büyüdüğünü aktardı. En son 6 sendika üyesi işçilerin Eylül ayında 2 aylık ücretsiz izne çıkarıldığını kaydeden Kuralay, “Ücretsiz izin saldırısını 2 ay daha uzatan Sinbo yönetimi bu uygulamayla çalışan işçi arkadaşlarımızda korku yaratarak tüm dayatmalarını hayata geçirmeyi ve örgütlü mücadeleyi tasfiye etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca hayata geçirilen ücretsiz izin saldırısının koşulları fabrikada oluşmamıştır. Ne üretimde azalma olmuştur nede fabrikada genel karantina ilan edilmiştir. Sürekli olarak yeni işçi alımı yapılırken, üretim olağanın üzerinde devam ederken hayata geçirilen bu saldırı ‘bir hakkın kötüye kullanımı’ baskı, mobbing, ücretsiz izin vb. saldırılarla ezilmek, sindirilmek istenmektedir. Sinbo patronu ve yönetimi de pandemi koşullarını fırsata çevirerek kölece çalışma koşullarını daha da ağırlaştırmıştır” diye konuştu.
TALEPLERİ İÇİN ‘DİRENİŞ ÇADIRI’
Tüm bu saldırılara karşı direnme kararı aldıklarını ve fabrika önünde direniş çadırı kurduklarını hatırlatan Kuralay, taleplerinin karşılayana kadar geri adım atmayacaklarını kaydetti. Kuralay, taleplerini şöyle sıraladı:
“*7244 sayılı geçici yasa iptal edilsin, tüm çalışanlara iş ve  gelir güvencesi sağlansın.
*Keyfi ve hiç bir hukuki dayanağı olmadan ücretsiz izin saldırısı ile karşı karşıya kalan Üyelerimizin hak kayıpları giderilsin, ücretsiz izin uygulaması sonlandırılsın.
*Sendikaya üye olma hakkı başta olmak üzere sendikal haklara dönük yasadışı saldırılar son bulsun.  Çalışma saatleri ve koşulları pandeminin açığa çıkardığı gerçekler üzerinden, isçi sağlığı ve güvenliği önlemleri esas alınarak düzenlensin.
*Tüm çalışanlara fazla mesaiye kalmadan geçimini sağlayacakları ücret verilsin.
*Covid – 19 pozitif çıkan bölümler başta olmak üzere tüm fabrikada genel karantina önlemleri alısın, isçiler ücretli izne çıkarılsın.
*Yönetimin talimatıyla, ustabaşı ve şeflerin hayata geçirdiği, baskı, mobbing, tehditler sonlandırılsın, ilgili bakanlıklar ve birimleri fabrikaları denetleyerek görev ve sorumluluklarını yerine getirsinler, patronların her türlü keyfi tutum ve dayatmasını örtbas etmekten vazgeçsinler.”