İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından yakın zamanda ‘Örgün Öğretimlerin Çevrim İçi Sınavlarına Yönelik İlke ve Kurallar’ adıyla bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğin kendileri açısından yaratacağı sorunlara değinen öğrenciler hem okula toplu dilekçe gönderiyor hem de sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Rektörlüğün sınavlara ilişkin yaptığı düzenlemeye göre sınav tipinin (ödev/proje, açık uçlu ya da çoktan seçmeli) öğretim elemanı tarafından belirleneceği yazıyor. Ancak Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, bütün fakülte hocalarının sınavları sadece açık uçlu veya çoktan seçmeli online sınav yapmaları yönünde zorluyor.

Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri öncelikle sorunlarını ve taleplerini dile getiren toplu bir dilekçe verme eylemi yaptılar. Ardından sosyal medya hesaplarında, herkesin eşit koşullara sahip olmadığını vurgulayarak gerekli teknik ekipmana sahip olmayan öğrencilerin sınavlara giremeyeceğini ve mağdur olacaklarını aktardılar.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri eylemlerinde,

  • Mevcut belirsizliklerin giderilmesini,

  • Sınavların hangi türde olacağı kararının, her bölümün kendi bünyesindeki akademisyenler ve öğrenciler tarafından alınmasını,

  • Çözülmüş veya boş bırakılmış sorulara, sınav süresi sonuna kadar geri dönülebilmesini,

  • Telafi sınavı hakkının kanıtlı dilekçe olmaksızın sorun yaşayan herkese tanınmasını,

  • Potansiyel bağlantı kopukluğu durumunda kaybolan sürenin, toplam süreye ilave edilmesini talep ediyorlar.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri bu sorunlar çözülene kadar kararlılıkla eylemlerine devam edeceklerini vurgulayarak bugün de sosyal medya üzerinden saat 21.05’te  #iümağduretme hashtagi ile alınan kararlara karşı eylem düzenleyecekler.