Güney Kore’nin başkenti Seul’de okulların yemekhane ve kafeteryalarında çalışan yüzlerce işçi 19 ve 20 Kasımda iki günlük grev gerçekleştirdi. Okul yönetimleri “düzensiz işçi” statüsünde çalıştırdıkları işçiler için düşük katkı payları ödüyor ve işçilerin emeklilik ücreti son derece düşük oluyor. İşçiler bu nedenle düşük katkı paylarının yükseltilmesini, katkı payı hesabında kıdemin de esas alınmasını, sosyal haklarının genişletilmesini istiyorlar. Eğitim Bakanlığı ise maliyetlerin artacağı gerekçesiyle işçilerin taleplerini reddediyor. Yemekhane işçilerinin grevine okullardaki idari personel ve okul sonrası bakım işçileri de destek verdiler

Güney Kore’nin başkenti Seul’de okulların yemekhane ve kafeteryalarında çalışan yüzlerce işçi 19 ve 20 Kasımda iki günlük grev gerçekleştirdi. Okul yönetimleri “düzensiz işçi” statüsünde çalıştırdıkları işçiler için düşük katkı payları ödüyor ve işçilerin emeklilik ücreti son derece düşük oluyor. İşçiler bu nedenle düşük katkı paylarının yükseltilmesini, katkı payı hesabında kıdemin de esas alınmasını, sosyal haklarının genişletilmesini istiyorlar. Eğitim Bakanlığı ise maliyetlerin artacağı gerekçesiyle işçilerin taleplerini reddediyor. Yemekhane işçilerinin grevine okullardaki idari personel ve okul sonrası bakım işçileri de destek verdiler.

Yemekhane işçilerinin grevinden önce 6 Kasım’da okul sonrası çocuk bakım işçileri de greve gitmiş daha iyi çalışma koşulları talep etmişlerdi. Greve ülkedeki okul sonrası bakım işçilerinin yaklaşık yarısını teşkil eden 5 bin civarında işçi katılmıştı. Mücadelelerine devam eden işçiler, okul sonrası bakım konusundaki yetkilerin okullardan alınıp yerel yönetimlere devredilmesine karşı çıkıyorlar. Fazla mesai ücretlerinin ödenmesini talep ediyorlar. İşçiler yerel yönetimlerin okul sonrası çocuk bakımı hizmetini özel şirketlere devretmek istediğini, bu durumda çalışma koşulların daha da kötüleşeceğini belirtiyorlar. Özelleştirmeyle birlikte işten atmaların ve yolsuzlukların da gündeme geleceğini vurguluyorlar.

Ayrıca işçiler koronavirüs salgını nedeniyle daha uzun saatler çalıştıklarını ve karşılığında hiçbir ek ücret almadıklarını dile getiriyorlar. 4-6 saat çalışan işçiler yarı zamanlıdan tam zamanlı çalışmaya geçirilmeyi, 6 saatin üzerinde mesai yaptıklarında ek ücret ödenmesini ve evrak işleri için harcadıkları zamanın çalışma saatlerinden sayılmasını talep ediyorlar.

Okul sonrası bakım programının yeterli olmaması, çalışan anneleri de etkiliyor. Koronavirüs döneminde evden çalışan ve çocuklarını bırakacak yer bulamayan anneler okul sonrası bakım programının kapsamının daraltılmasına tepki gösteriyorlar. Okul sonrası bakım işçilerinin talepleri kabul edilmezse işçi annelerin de grevde yer alması bekleniyor.

Grevin yanı sıra 6 ve 19 Kasım’da Eğitim Bakanlığı, belediye ve il yönetiminin eğitim ofisleri önünde gün boyunca mitingler düzenleyen işçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde grevlerinin tekrarlanacağını belirtiyorlar.